Mekanik Sistemler
Yangın Söndürme Sistemleri
Patlama güvenlik sistemleri, Özellikle Endüstriyel tesislerde, yangın ile beraber en büyük risk taşıyan etkenler toz patlamalarıdır. Gıda, sunta, ve kağıt sektörleriyle beraber, otomotiv, kimya ve ilaç sektörü, patlama risklerinin maksimumda olduğu ve önlem alınmadığı takdirde, olası patlamaların tesislerde büy...
Temiz gazlı söndürme sistemlerine nazaran maliyet bakımından daha ucuz olan otomatik karbondioksit CO2 söndürme sistemleri, insan bulunan yerlerde kullanılamamaktadırlar. CO2, kokusuz, renksiz, elektriksel olarak iletken olmayan, aşındırıcı olmayan ve bozulmayan bir ajandır.  Normalde atmosferde hacimce yaklaş...
Normal Yangın KapısıBirbirleri arasında geçiş olan farklı yangın risk sınıfları barındıran mahaller arasında yangın kapıları kullanılmaktadır. Yangın kapıları, mimari yangın zonlaması için önemli kriterlerin başında gelmektedir. Yüksek binalar ve özel tehlikeye sahip yerlerde, yangın kaçış merdivenleri, yangın...
Endüstriyel tesis ve geniş atrium alanlarına sahip binalarda, olası yangınlar sonucu çıkan duman, maddi hasarlara yol açabileceği gibi, can kayıplarına da sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla duman tahliye sistemi ve duman perdeleriile kontrol altına alınan ve genişleme alanı önlenen dumanın, yapıdan dışarı d...
Davlumbaz söndürme sistemleri genellikle endüstriyel mutfaklarda meydana gelecek olası bir yangına karşı tedbir amaçlı kullanılır. Endüstriyel ve büyük yapılarda bulunan büyük çaptaki mutfaklarda, yangın tehlikesi diğer mahallere göre daha büyüktür. Özellikle ocak ve fırınlarda oluşabilecek yangınlar büyük risk...
  Yapıların yangından korunması söz konusu olduğunda, bilinen 3 farklı yöntem akla gelmektedir. Bunlar, algılama sistemleri, aktif söndürme sistemleri ve pasif yangın durdurucu sistemler olarak gruplandırılabilir.Bu 3 kritik sistemin yapılarda bir arada bulunması, olası can kayıplarını en aza indirmede, yangın esnasındaki m...
Mühendislik Hizmetleri
Düzey Mühendislik olarak tecrübeli mühendis ekibimizle mevcut yangın söndürme sistemlerinize ya da yeni projelendirilecek her türlü yangın söndürme sistemlerinize, ilgili uluslararası ve yerel standartlar çerçevesinde onaylı bilgisayar yazılımları ile projelendirme ve kurulum hizmeti sunuyoruz.                                                      ...
ODA SIZDIRMAZLIK TESTİ...
   Düzey Mühendislik yangın hidrantlarının debi ve basınç ölçümünü son teknoloji ürünü aletlerle kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmektedir. Düzey Mühendislik dünya çapında alanında öncü TSI Flowmetre firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. Bünyesinde bulundurduğu ileri teknoloji cihazlarla hızlı ve doğru çözümler sunmakta...
Yangın hidrantı, yangın çıkması halinde itfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için bırakılan ağızlardır. Yangın hidrantları fabrika, depo, endüstriyel tesis ve büyük binalarda bulunur. Bu hidrantlardan yangını söndürmek için itfaiye araçlarına su takviyesi yapılabileceği gibi doğrudan boru bağlanarak su püskürtmek için de kullanılabilir. Bu hidran...
Korozyon önleyici sistemlerin başında azotlama sistemi gelir. Bu sistem, yeni bir teknoloji olup 2015 yılında FM Global onayı almıştır. Azotlama sistemleri; değerli depolar, elektriksel donanım içeren alanlar, dondurucu depolar, farmakolojik ilaç fabrikaları, bilgi işlem, araç ve kağıt gibi riskli fabrikalar, bilgisayar ve elektrik odaları, kütüpha...
Havalandırma
YUVARLAK HAVA KANALI İmalatını yaptığımız yuvarlak havalandırma kanalları, yuvarlak kanal makinasında hassas bir şekilde 100-1250mm çap aralığında üretilmektedir. Standart olarak 3 metre uzunlukta üretilen yuvarlak kanallar ihtiyaç duyulduğunda çeşitli uzunluklarda üretilebilmektedir. Kanallar manşon yardımıyla birleştirilerek montajı yapılmaktad...
                                                                                                  KOMPAKT FİLTRELER F6 – F7 – F9 filtre sınıfına ait bu rijit filtreler ince partiküllerin tutulmasında önemli rol oynamaktadırlar. Hijyenik, elektronik, sistem odaları, gıda endüstrisi, nükleer endüstri gibi hassas uygulamalarda özellikle de hijyenik ...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ...
HÜCRELİ FANLAR Hücreli fanlar ortama gerekli taze hava verilmesi veya kirli havanın mahalden uzaklaştırılması için kullanılırlar. Hücreli fanlar kendi içinde kullanım amacına göre aspiratör (kirli hava) ve vantilatör (taze hava) olmak üzere ayrılırlar. Farklı ihtiyaçlara göre farklı m3/h kapasitelerde üretimi yapılabilmektedir. Yine müşteri ta...
GRANÜL AKTİF KARBON FİLTRELİ HÜCRELİ ASPİRATÖRLER Bacası olmayan işletmelerde koku sorununu %60-%70 oranında çözebilen makine mühendisleri odası tarafından pişirme grupları elektrikli olduğu taktirde onaylanan cihazlardır. Dış hava kalitesinin ve kokunun önemli olduğu uygulamalarda kullanılır. Aktif karbon filtrenin özelliği kokuyu absorbe ederek...
KANAL TİPİ, ÇATI TİPİ VE YUVARLAK KANAL TİPİ ASPİRATÖRLER Hücreli fanlar dışında aspiratör amacıyla kanal tipi, çatı, tipi ve yuvarlak kanal tipi fanlarda kullanılmaktadır. Bu fanların kapasiteleri hücreli fanlara göre daha düşük olmakla beraber boyutları itibariyle kompakt bir yapıda olması, havalandırma cihazına ait alan ihtiyacının yeterli olm...
EXPROOF FAN Exproof Fan, patlayıcı ortamlarda kullanılması için geliştirilmiş fanlardır. Patlayıcı veya yanıcı gaz, duman, yanıcı veya patlayıcı toz bulunan yerlerde kullanılmalarında herhangi bir yanma veya patlamaya sebep olmazlar. Exproof motorların teknik yapıları diger elektrikli motorlara nazaran daha farklıdır. Isınma problemleri yoktur v...
Sulu filtreler havalandırma cihazı ile birlikte çalışacak şekilde üretilir. Çıkıştaki atık gaz, genişleyen sulu filtre haznesinden geçerken nozullardan püsküren su ile karşılaşır. Nozullardan püskürtülen su, atık gaz içindeki çevreyi kirletici zararlı partiküllerin sulu filtre haznesine birikmesini sağlayarak filtreleme yapar. Hazne içerisinde bi...
                        KARE VE YUVARLAK JETCAP Jet-cap sistemleri baca gazını ve bu gazın içerisindeki zararlı partikülleri sistemden hızlı bir şekilde uzaklaştırılması için ideal bir çözüm sunar. İç yapısında bulunan drenaj sistemi yağmur suyunu toplayarak sistemden dışarı atılmasını sağlar. Yuvarlak ve kare kanal için özel ebatlarda plazma ke...
İklimlendirme
    Sistem odaları, müzeler, laboratuvarlar, pano odaları, elektrik&elektronik ekipman odaları, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri gibi mahaller, insan konforundan daha farklı tasarım kriterlerine sahiptir. Hassas kontrollü klimalarımız; ekipman, test odaları ve telekomünikasyon sistemlerinde aşırı ısınma, bilgi kaybı, oksitlenme, kısa servi...
  Çatı Tipi Klimalar    Paket çatı tipi cihazlar dış ortama montaj için tasarlanmış esnek ve verimli klimalardır. Cihazlar başka bir merkezi klima cihazına ihtiyaç duymadan çalışabilen cihazlar olup ticari ve endüstriyel uygulamalar için kullanılabilir.                                        Vinç Kabini Kliması    Çimento, kağıt ve öze...
İngilizce bilinen adıyla chiller gruplarını farklı özelliklerine göre gruplandırmak mümkündür, ancak en belirleyici ayrım ısı atılan kaynağın ne olduğudur. Eğer ısı havaya atılıyorsa hava kaynaklı soğutma grubu, suya atılıyorsa su kaynaklı soğutma grubu olarak çeşitlendirebiliriz. Bunun haricinde kompresörün hermetik ya da yarı hermetik oluşuna, ku...
  Modern, enerji tasarruflu ve sızdırmaz binalarda iç ve dış ortam arasında hava akışı bulunmamaktadır. Konfor şartları, sıcaklık ve nem oranı kadar iç hava kalitesiyle de bağlantılıdır. Bu nedenle mekandaki karbondioksit ve diğer zehirli gazların yoğun olduğu kalitesiz iç ortam havasının atılması ve ihtiyaç duyulan taze havanın sağlanması için ha...
Klima Santrali, atmosferden alınan taze havanın çeşitli şartlandırmalardan sonra bölgeye gönderilmesini sağlayan cihazdır. Klima santralleri hedeflenen bölgeye taze hava verilmesini, sıcaklık ve nem oranının ayarlanmasını, havanın toz ve parçacıklardan arındırılmasını sağlar. Klima santralleri, birçok çeşide ayrılır; karışım havalı, ısı geri kazanı...
      Su soğutma kulesi, sistemden gelen sıcak suyun dolgu üzerine püskürtülmesi ile ısının atmosfere verilerek ortamdan uzaklaşması ile soğuma sağlayan sistemlerdir. Atmosferik cihazlar olarak tanımlayabileceğimiz su soğutma kuleleri, bir ısı uzaklaştırma ünitesidir. Soğutma kulesi çalışırken içinden geçen suyun bir kısmının buharlaşmasını sağlay...
Fan Coil sistemlerinde temel prensip, içerisine sıcak su aldığı zaman sıcak, soğuk su aldığı zaman soğuk üflemektir. Üflemeyi ise içinde bulunan fan yardımı ile yapar. İçeri giren akışkan kılcal borulardan geçerken hemen arkasındaki fan üfleme yapar. Başka bir değişle Fan coil ünetesi FCU (Fan Coil Unit ), bir odayı kanal sistemine bağlamadan ısıt...
    Soğuk depo, gıda maddelerinin normal şartlardaki saklanabilir sürelerinden daha uzun süre saklanabilmesi için, mümkün olduğunca sıcaklık ve nem oranlarının kontrol edildiği, dış ortamdan ısı ve nem transferine karşı yalıtılmış alanlar olarak tanımlanabilir. Soğuk depolarda ürün saklama süreleri sınırlı olmakla birlikte üründen ürüne farklılık...